ศูนย์นักพัฒนาโปรเซสเซอร์ Nios® II Bare-Metal

หน้าศูนย์นักพัฒนาโปรเซสเซอร์ Nios II Bare-Metal จะช่วยคุณเริ่มการพัฒนาแบบ Bare-metal โดยไม่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (RTOS)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้