การกําหนดค่าผ่านโปรโตคอล

การกําหนดค่าผ่านทางโปรโตคอล (CvP) เป็นรูปแบบการกําหนดค่าที่ให้คุณกําหนดค่า FPGA Fabric ผ่านอินเทอร์เฟซ PCI Express (PCIe*) สําหรับอุปกรณ์ต่างๆ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้