ศูนย์สนับสนุน Intel® Server BIOS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088822

18/08/2023

ดาวน์โหลด เฟิร์มแวร์ล่าสุด

BIOS วิดีโอ/เฟิร์มแวร์ - Intel® Servers BIOS/การอัปเดตเฟิร์มแวร์

วิดีโอนี้จะเป็นการแนะนําขั้นตอนทีละขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการอัปเดตบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ของคุณจาก UEFI Shell แบบฝัง

รุ่นปัจจุบันของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ BIOS

ตัวถอดรหัสรหัสไปรษณีย์

  • 1การเข้าถึง CTO ต้องมีบัญชี
  • 2เลือกผลิตภัณฑ์และดู ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย)