ศูนย์สนับสนุนIntel® RAID

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088820

15/04/2022

ศูนย์สนับสนุนIntel® RAID

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด

การอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับผลิตภัณฑ์Intel RAID/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

วิดีโอนี้จะเป็นการแนะนํากระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของIntel® RAID Controllerของคุณจาก UEFI Shell แบบทีละขั้นตอน

 

รายการดาวน์โหลดยอดนิยม