ศูนย์สนับสนุน Intel® RAID

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088820

13/11/2023

ศูนย์สนับสนุน Intel® RAID

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด

การอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel RAID/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

วิดีโอนี้จะเป็นการแนะนําขั้นตอนทีละขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Intel® RAID Controller ของคุณจาก UEFI Shell

การดาวน์โหลดยอดนิยม