รหัสข้อผิดพลาดสําหรับ Intel Graphics Driver เวอร์ชั่น 27.20.10.9466 และเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000054972

11/08/2023

ตารางต่อไปนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดแต่ละรหัสที่สามารถสร้างขึ้นได้ระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel เวอร์ชั่น 27.20.10.9466 และรุ่นที่เก่ากว่า ดู วิธีระบุเวอร์ชั่น Intel® Graphics Driver ของคุณ สําหรับขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีระบุเวอร์ชันไดรเวอร์ของคุณ

สําหรับรหัสข้อผิดพลาดในไดรเวอร์รุ่นใหม่กว่า โปรดดู ที่นี่

รหัสออกตัวติดตั้ง
รหัสข้อผิดพลาด ชื่อ เรื่อง
ความหมาย
ค่าในไฟล์บันทึก
0xA001 บรรทัดคําสั่งไม่ถูกต้อง 1
มีการใช้สวิตช์หรืออาร์กิวเมนต์ของบรรทัดคําสั่งที่ไม่ถูกต้องขณะติดตั้งโปรแกรมควบคุม โปรดตรวจสอบสวิตช์ของบรรทัดคําสั่งหรืออาร์กิวเมนต์แล้วลองอีกครั้ง
ต่อไปนี้เป็นรายชื่อสวิทช์ที่รองรับ:
-ติดตั้ง โดยระบบ
-b - รีบูตระบบหลังติดตั้ง

ต้องใช้งานร่วมกับสวิตช์ -s

-เขียนทับ - บังคับให้ดาวน์เกรดไดรเวอร์ ไม่แสดงพร้อมท์การดาวน์เกรด

-ver - แสดงเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ในแพ็คเกจการติดตั้ง
-report <path> - <Path> เป็นโฟลเดอร์ที่จะวางไฟล์บันทึก

<Path> สามารถใส่ชื่อไฟล์ที่มีนามสกุลได้

-g <lcid> - ภาษาที่มีรหัส <lcid> ใช้สําหรับ UI

<lcid> ไม่ถูกต้องจะเป็นภาษาอังกฤษ

-? - กล่องโต้ตอบวิธีใช้ของจอแสดงผล
0xA002 ผู้ใช้มิได้เป็นผู้ดูแลระบบ 2
ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอินเข้า Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สิทธิ์ของผู้ใช้ไม่เพียงพอที่จะทําการติดตั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
0xA003 ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ 3
ไดรเวอร์ที่คุณกําลังพยายามติดตั้งไม่สนับสนุนรุ่นของระบบปฏิบัติการที่คุณกําลังติดตั้งอยู่ในขณะนี้ ตรวจสอบบันทึกประจํารุ่นหรือไฟล์ ReadMe ภายในไดรเวอร์ที่มาพร้อมกับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่รองรับ นี่อาจเป็นกรณีหากพยายามติดตั้งไดรเวอร์ Windows® 10 บนระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่าหรือไดรเวอร์ที่เก่ากว่าบน Windows เวอร์ชันล่าสุด
0xA005 ไม่พบอุปกรณ์ที่ตรงกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยโปรแกรมควบคุม 5
โปรแกรมควบคุมที่คุณกําลังพยายามติดตั้งไม่สนับสนุนฮาร์ดแวร์ของคุณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากคุณพยายามติดตั้งไดรเวอร์ใหม่บนฮาร์ดแวร์รุ่นเก่า ไดรเวอร์เก่าบนฮาร์ดแวร์ที่ใหม่กว่า หรือบนฮาร์ดแวร์จากผู้ผลิตที่ไม่รองรับ ตรวจสอบบันทึกประจํารุ่นหรือไฟล์ ReadMe ภายในไดรเวอร์ที่แนบมาเพื่อหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ
0xA007 การดาวน์เกรดไดรเวอร์ถูกปฏิเสธโดยผู้ใช้ 7
ไดรเวอร์ที่คุณกําลังพยายามติดตั้งเก่ากว่าไดรเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คุณได้เลือกที่จะไม่ดําเนินการติดตั้งต่อ
0xA009 การติดตั้งถูกยกเลิกโดยผู้ใช้ 9
คุณได้ยกเลิกการติดตั้งก่อนที่กระบวนการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์
0xA00A มีอีกการติดตั้งหนึ่งดําเนินการอยู่แล้ว 10
ตรวจพบการติดตั้งที่กําลังดําเนินการอยู่ โปรดรอให้กระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้นก่อนพยายามเริ่มการติดตั้งอื่น
0xA00B เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแยกไฟล์การติดตั้ง 11
ไฟล์สําหรับการติดตั้งถูกบีบอัดเพื่อลดขนาดไฟล์ ก่อนการติดตั้ง ไฟล์จะถูกคลายออกไปยังตําแหน่งชั่วคราว การติดตั้งจะเริ่มขึ้น หากกระบวนการดังกล่าวล้มเหลว การติดตั้งจะไม่สามารถดําเนินการต่อได้ โปรดลองติดตั้งอีกครั้งและหากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น ให้ดาวน์โหลดแพคเกจอีกครั้ง หากปัญหาเกิดขึ้นใหม่ โปรดติดต่อ Intel Customer Support
0xA00C ไม่มีอะไรต้องทํา 12
ตรวจพบการติดตั้งที่ไม่ระบุความล้มเหลว และการติดตั้งได้ออกจากการทํางานแล้ว โปรดลองติดตั้งอีกครั้งและหากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น ให้ดาวน์โหลดแพคเกจอีกครั้ง หากปัญหาเกิดขึ้นใหม่ โปรดติดต่อ Intel Customer Support
0xA00D จําเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ก่อนจึงจะสามารถดําเนินการติดตั้งต่อได้ 13
เมื่อทําการติดตั้งไดรเวอร์ ไฟล์ระบบจะถูกปรับเปลี่ยนและติดตั้ง แฟ้มบางแฟ้มเหล่านี้กําลังถูกใช้งานโดยระบบปฏิบัติการและไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบปฏิบัติการจะรีลีส โปรดรีบูตระบบเพื่อรีลีสไฟล์และลองติดตั้งอีกครั้ง
0xA00E การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ แต่จําเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ 14
เมื่อทําการติดตั้งไดรเวอร์ ไฟล์ระบบจะถูกปรับเปลี่ยนและติดตั้ง แฟ้มบางแฟ้มเหล่านี้กําลังถูกใช้งานโดยระบบปฏิบัติการและไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบปฏิบัติการจะรีลีส โปรดรีบูตระบบเพื่อรีลีสไฟล์และลองติดตั้งอีกครั้ง
0xA00F การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเริ่มต้นการเริ่มระบบใหม่แล้ว 15
เมื่อทําการติดตั้งไดรเวอร์ ไฟล์ระบบจะถูกปรับเปลี่ยนและติดตั้ง แฟ้มบางแฟ้มเหล่านี้กําลังถูกใช้งานโดยระบบปฏิบัติการและไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบปฏิบัติการจะรีลีส คุณได้เลือกที่จะรีบูตระบบและระบบปฏิบัติการกําลังปิดระบบอยู่
0xA010 เส้นทางการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องกําลังป้องกันการติดตั้ง 16
เส้นทางการติดตั้งไม่มีอยู่หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการขาดสิทธิหรือชื่อระบบ แบ่งปัน หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบเส้นทางการติดตั้งที่ถูกต้อง และคุณมีสิทธิ์เพียงพอที่จะเข้าถึงเส้นทางนั้น
0xA011 เกิดข้อผิดพลาดขณะติดตั้งไดรเวอร์ 17
ตรวจพบการติดตั้งที่ไม่ระบุความล้มเหลว และการติดตั้งได้ออกจากการทํางานแล้ว โปรดลองติดตั้งอีกครั้งและหากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น ให้ดาวน์โหลดแพคเกจอีกครั้ง หากปัญหาเกิดขึ้นใหม่ โปรดติดต่อ Intel Customer Support
รหัสข้อผิดพลาด Win32 การติดตั้งทั่วไปล้มเหลว 255
ตรวจพบการติดตั้งที่ไม่ระบุความล้มเหลว และการติดตั้งได้ออกจากการทํางานแล้ว โปรดลองติดตั้งอีกครั้งและหากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น ให้ดาวน์โหลดแพคเกจอีกครั้ง หากปัญหาเกิดขึ้นใหม่ โปรดติดต่อ Intel Customer Support

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รหัสข้อผิดพลาดสําหรับ Intel Graphics Driver เวอร์ชัน 30.0.100.9684 และใหม่กว่า
การทําความเข้าใจหมายเลขเวอร์ชัน Intel® Graphics Driver
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์