การทําความเข้าใจหมายเลขเวอร์ชันของ Intel® Graphics Driver

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005654

27/04/2023

100 ไดรเวอร์ที่ใหม่กว่า

Schema เวอร์ชัน Intel® Graphics Driver ที่ใช้ใน ศูนย์การดาวน์โหลด มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปรับขยายและการสนับสนุนที่ดีขึ้นสําหรับกระบวนการสร้างไดรเวอร์ของเราและในเวลาเดียวกันก็ตรงกับแบบแผนการตั้งชื่อไดรเวอร์ใหม่ที่ใช้ใน Windows* Schema นี้มีดังนี้:

Intel Graphics Driver version schema

หากต้องการดูว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดไว้หรือไม่ ให้เปรียบเทียบหมายเลขรุ่นทั้งหมด (เลข 7 หลัก) ของไดรเวอร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยหมายเลขรุ่นทั้งหมด (เลข 7 หลัก) ของไดรเวอร์ล่าสุดที่มีให้ดาวน์โหลดเสมอ
หมายเลขรุ่นหลักเจ็ดหลักถูกสร้างขึ้นโดยการรวมตัวเลขจากสองส่วนสุดท้าย ตัวอย่างเช่น หมายเลขรุ่นสําหรับ 30.0.101.2031 จะถูก 1012031 หมายเลขรุ่นสําหรับ 27.20.100.9466 จะถูก 1009466 การเปรียบเทียบตัวเลขทั้งสองแสดงให้เห็นว่า 101.2031 เป็นไดรเวอร์ล่าสุดที่มากกว่า 100.9466

หมาย เหตุ

หากคุณเห็นหมายเลข 20 แทนที่จะเป็น 0 ในช่องที่สองของหมายเลขไดรเวอร์ นั่นหมายความว่าเวอร์ชัน DirectX* สูงสุดที่รองรับคือ 12.1 นี่ยังแสดงถึงไดรเวอร์ที่กําลังใช้แบบแผนการตั้งชื่อ Microsoft ก่อนหน้าสําหรับ WDDM 2.7 และต่ํากว่า ตามที่ระบุไว้ในตารางระบุด้านล่าง

ในฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็น 0 ด้วยแบบแผนการตั้งชื่อไดรเวอร์ที่ Microsoft ใช้ Windows® 10 พฤษภาคม 2021 Update (21H2) และใหม่กว่า ซึ่งทําให้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในอนาคตได้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวระบุตัวแรกที่ทําให้ Schema ของไดรเวอร์ปัจจุบัน:

รหัส ระบบปฏิบัติการ (เวอร์ชั่น WDDM)
31 Windows 11* - WDDM 3.1
30 Windows 11* - WDDM 3.0
27 การอัปเดต Windows® 10 พฤษภาคม 2020 - WDDM 2.7
26 การอัปเดต Windows® 10 พฤษภาคม 2019 - WDDM 2.6
25 การอัปเดต Windows® 10 ตุลาคม 2018 - WDDM 2.5
24 การอัปเดต Windows® 10 เมษายน 2018 - WDDM 2.4
23 การอัปเดตผู้สร้างในใบไม้ร่วม Windows® 10 - WDDM 2.3
22 การอัปเดตผู้สร้าง Windows® 10 - WDDM 2.2
21 การอัปเดตวันครบรอบ Windows® 10 - WDDM 2.1
20 Windows® 10 - WDDM 2.0
10 Windows 8.1* - WDDM 1.3
9 Windows 8* - WDDM 1.2
8 Windows 7* - WDDM 1.1

หมาย เหตุ
  • ตัวระบุด้านบนแสดงเวอร์ชั่น WDDM สูงสุดที่ไดรเวอร์ได้รับการรับรอง แต่เวอร์ชั่น WDDM ที่แท้จริงที่ใช้มีข้อจํากัดโดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการเฉพาะที่ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น Windows* 10 จํากัดเฉพาะ WDDM 2.7 และ Windows* 11 จํากัดเฉพาะ WDDM 3.0 และใหม่กว่า
  • ตรวจสอบไฟล์ข้อความ ReadMe หรือหมายเหตุรีลีสของไดรเวอร์เสมอเพื่อดูรายละเอียดความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการล่าสุด
  • Intel Processor Graphics เจนเนอเรชั่น 10 และเก่ากว่าได้เปลี่ยนไปใช้โมเดลการสนับสนุนแบบเก่า สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเดตการสนับสนุนไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Intel Processor Graphics เจนเนอเรชั่น 10 และเก่ากว่า
  • Schema เวอร์ชัน Linux* จะเป็นไปตาม 6000.0001

15.45 และไดรเวอร์รุ่นเก่ากว่า

ศูนย์การดาวน์โหลด ยังโฮสต์ไดรเวอร์กราฟิกรุ่นเก่าที่ใช้รูปแบบการตั้งชื่อเพื่อกําหนดเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่อาจไม่ตรงกับแบบแผนไดรเวอร์ของตัวเองของระบบปฏิบัติการตามรายละเอียดในตารางก่อนหน้า ไดรเวอร์รุ่นเก่าเหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าไดรเวอร์รุ่นเก่า สคีมามีดังนี้:

15.65 and Older Drivers


ค่ามาตรฐานของไดรเวอร์: แยกแพคเกจไดรเวอร์ทั่วไปที่แตกต่างกันและมักได้รับมอบหมายตามแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการที่รองรับ

การปรับปรุงแก้ไขรุ่น: ใช้ภายในในระหว่างรอบการพัฒนาไดรเวอร์

หมายเลขรุ่น: ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายบ่งชี้หมายเลขไดรเวอร์ที่แท้จริง

ตารางด้านล่างให้รายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสําหรับไดรเวอร์เหล่านี้

เส้นฐานของไดรเวอร์ ความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม ระบบปฏิบัติการ

รองรับ 32 บิต

ระบบปฏิบัติการ

รองรับ 64 บิต

15.45 โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 6 Windows 7* Windows 8.1*
Windows 7*
15.40 โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 5

Windows 8.1*

Windows 7*

Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 7*
โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 4 Windows® 10 Windows® 10

แพลตฟอร์ม Braswell

Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 7*
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 7*
แพลตฟอร์ม Cherry Trail
15.36 โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 4 Windows 8.1*
Windows 7*
Windows 8.1*
Windows 7*
15.33 โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 3 Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 7*
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 7*
แพลตฟอร์ม Bay Trail

ตารางด้านล่างให้ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการแมปเวอร์ชั่นของไดรเวอร์กราฟิกที่แสดงใน Windows* กับไดรเวอร์ Intel ที่แสดงใน ศูนย์ดาวน์โหลด ฟิลด์ที่ 3 ในเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รายงานโดย Windows* จะแมปกับ ค่ามาตรฐาน ในเวอร์ชั่นของ Intel อย่างใกล้ชิด ต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อแปล:

เวอร์ชั่นรีลีส (Intel) เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ (Windows*) แมป
15.33.53.5161 10.18.10.5161 15.33 - > 10
15.36.41.5180 10.18.14.5180 15.36 - > 14
15.40.48.5171 20.19.15.5171 15.40 -> 15
15.45.34.5174 21.20.16.5174 15.45 - > 16
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุเวอร์ชัน Intel® Graphics Driver ของคุณ
อัปเดตการสนับสนุนไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Intel Processor Graphics เจนเนอเรชั่น 10 และเก่ากว่า
วิธีค้นหาเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™