เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์ของฉันIntel® Graphics Driverคืออะไร

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005589

23/12/2020

มีสองวิธีในการระบุเวอร์ชั่นIntel® Graphics Driverของคุณ

ทางเลือกที่หนึ่ง: การระบุการตรวจจับอัตโนมัติ

ระบุเวอร์ชั่นของไดรเวอร์กราฟิกบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้Intel® Driver & Support Assistant

ทางเลือกที่สอง: การระบุด้วยตนเอง

ในการระบุด้วยตนเองIntel® Graphics Driverของคุณ ก่อนอื่นให้ระบุ กราฟิก คอนโทรลเลอร์ของคุณ จากนั้น ให้เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากรายการด้านล่างและปฏิบัติตามคําแนะนํา

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows® 10
 1. เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์ ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอน เริ่มของ Windows เลือกตัวจัดการอุปกรณ์ เพื่อเปิด
 2. คลิก ใช่ เมื่อได้รับพร้อมท์ขออนุญาตจากการควบคุมบัญชีผู้ใช้
 3. ขยายในส่วนของ อะแดปเตอร์จอแสดงผลและคลิกขวาที่อะแดปเตอร์จอแสดงผล Intel® ของคุณ เลือกคุณสมบัติ
 4. นํา ทาง ไปยัง แท็บ ไดรเวอร์ และ จด รุ่นของไดรเวอร์ ที่แสดง

Windows® 8*, 7* หรือ Windows Vista*

Windows 8*

Windows 7*

 1. คลิ กขวา เดสก์ท็อปของ Windows และเลือก คุณสมบัติกราฟิก หน้าต่างIntel® Graphics Driverเปิดขึ้น
  หมาย เหตุหากคุณไม่เห็นตัวเลือกคุณสมบัติกราฟิก คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้ Intel® Graphics Controller หรือIntel® Graphics Driverกราฟิก
 2. ในไดรเวอร์รุ่นเก่า:
  คลิกการสนับสนุนจากนั้นเลือกตัวเลือกแบบเลื่อนลงของศูนย์ข้อมูล
  เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะแสดงอยู่ในรายการ รุ่นของไดรเวอร์
 3. ในไดรเวอร์ที่ใหม่กว่า:
  คลิก ตัวเลือกและการสนับสนุน > ศูนย์ข้อมูล
  เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะแสดง อยู่ในรายการ ข้อมูลระบบ ตัวอย่างเช่น: 8.15.10.2639 หมายเหตุ: ไปที่ลิงก์นี้เพื่อดูรายละเอียด Intel® Graphics Driverเวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณมีไดรเวอร์กราฟิกรุ่นเก่า ให้คลิกปุ่ม ข้อมูลที่มุมล่างซ้าย บนแท็บ ระบบ ไดรเวอร์กราฟิกจะแสดงรายการใน เขตข้อมูล รุ่นของ ไดรเวอร์

Windows 95*, 98*, Me*, 2000* หรือ XP*
 1. คลิกขวาที่ เดสก์ทอป และเลือก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บการตั้งค่า
 3. คลิกปุ่มขั้นสูง
 4. คลิ ก โดย Intel® Graphics Technology หรือ Intel® Extreme Graphics กแท็บ หมายเลขเวอร์ชั่นของไดรเวอร์กราฟิกจะแสดงอยู่ด้านล่างชื่อกราฟิกคอนโทรลเลอร์ ตัวอย่างเช่น: 6.13.01.3004
  หมาย เหตุหากแท็บIntel® Graphics Technologyแท็บIntel® Extreme Graphicsไม่แสดงขึ้น คุณมีเวอร์ชั่นที่ล้าสมัยหรือมีการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกแบบปรับแต่งเอง ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือมาเธอร์บอร์ดของคุณเกี่ยวกับไดรเวอร์การแสดงผลล่าสุดของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการตรวจสอบว่ามีไดรเวอร์ทั่วไปรุ่นใหม่หรือไม่ ให้ใช้Intel® Driver & Support Assistant
Windows NT 4.0*
 1. คลิกขวาที่เดสก์ทอปและเลือก คุณสมบัติ
 2. คลิ ก โดย Intel® Graphics Technology หรือ Intel® Extreme Graphics กแท็บ หมายเลขเวอร์ชั่นของไดรเวอร์กราฟิกจะแสดงอยู่ด้านล่างอุปกรณ์กราฟิก ตัวอย่างเช่น: 6.13.01.3004
  หมาย เหตุหากแท็บIntel® Graphics Technologyแท็บIntel® Extreme Graphicsไม่แสดงขึ้น คุณมีเวอร์ชั่นที่ล้าสมัยหรือมีการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกแบบปรับแต่งเอง ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือมาเธอร์บอร์ดของคุณเกี่ยวกับไดรเวอร์การแสดงผลล่าสุดของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการตรวจสอบว่ามีไดรเวอร์ทั่วไปรุ่นใหม่หรือไม่ ให้ใช้Intel® Driver & Support Assistant

วิธีการอื่น

Dxdiag
เมื่อต้องการระบุไดรเวอร์กราฟิกของคุณในรายงาน DirectX* Diagnostic (DxDiag):

 1. เริ่ม > รัน (หรือ ธง + R)
  หมาย เหตุFlag คือปุ่มที่มีโลโก้ Windows* อยู่
 2. พิมพ์ DxDiagในหน้าต่างเรียกใช้
 3. กด Enter
 4. นํา ทางไปยังแท็บที่แสดงรายการ เป็น แสดง 1
 5. เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะแสดงอยู่ภายใต้ ไดรเวอร์ในส่วนของเวอร์ชั่น

MSInfo32
เมื่อต้องการระบุไดรเวอร์กราฟิกของคุณในรายงาน MSInfo32

 1. เริ่ม > รัน (หรือ Flag + R)
  หมาย เหตุFlag คือปุ่มที่มีโลโก้ Windows* อยู่
 2. พิมพ์ msinfo32 ในหน้าต่างเรียกใช้
 3. กด Enter
 4. นํา ทางไปยัง ส่วน ส่วนประกอบ และเลือก จอแสดงผล
 5. เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะแสดงอยู่ในรายการ รุ่นของไดรเวอร์

ตัวจัดการอุปกรณ์
ในการระบุไดรเวอร์กราฟิกของคุณในตัวจัดการอุปกรณ์

 1. เริ่ม > แผงควบคุม
 2. เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการ (สลับมุมมองเป็นไอคอนขนาดเล็กหากต้องใช้)
 3. คลิก ใช่ หากได้รับพร้อมท์ขออนุญาตจากการควบคุมบัญชีผู้ใช้
 4. ขยายในส่วนของ อะแดปเตอร์จอแสดงผลและ คลิกขวาและเลือกคุณสมบัติบนอะแดปเตอร์® Intel ของคุณ
 5. นํา ทาง ไปยัง แท็บ ไดรเวอร์ และจด รุ่นของไดรเวอร์ ที่แสดง

เมื่อคุณระบุชื่อIntel® Graphics Driverและเวอร์ชันปัจจุบันของคุณ:

 1. ค้นหา ไดรเวอร์ กราฟิก ที่เหมาะสม
 2. ติดตั้ง ไดรเวอร์ล่าสุด
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณ
ติดตั้งIntel® Graphics Driver
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
ถามบ่อยเกี่ยวกับไดรเวอร์กราฟิก
ไดรเวอร์® Intel® For Mac*