ID บทความ: 000036373 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/12/2022

การแก้ไขปัญหาการแสดงผลกับจอแสดงผลหลายจอบนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

สิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่รองรับขั้วต่อ HDMI* และ DisplayPort*

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานสําหรับการตั้งค่าจอแสดงผลหลายหน้าจอบน Intel® NUC

คำอธิบาย

ไม่มีจอแสดงผลบนการตั้งค่าจอแสดงผลหลายหน้าจอผ่าน HDMI® และ DisplayPort*

วิธีแก้ไข

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้สามารถช่วยได้เมื่อไม่มีจอแสดงผลบน Intel® NUC ที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผลหลายจอ:

  1. รัน เฟิร์มแวร์ BIOS ล่าสุด:
    1. คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS สําหรับ Intel® NUC พร้อม Visual BIOS
    2. คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS สําหรับ Intel® NUC ที่ใช้คอร์เฟิร์มแวร์ Aptio® V UEFI
  2. ติดตั้งกราฟิก Intel® ล่าสุด - ไดรเวอร์ Windows* DCH
  3. ลองใช้ สายอื่นๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้อะแดปเตอร์อาจทําให้เกิดปัญหาด้านการแสดงผลต่างๆ
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพหรือ TV ใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุด

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 377 ผลิตภัณฑ์

บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC12SNKi54
ชุด
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0
มินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast - NUC12SNKi72VA
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้