คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS สําหรับ Intel® NUC ที่ใช้คอร์เฟิร์มแวร์ Aptio® V UEFI

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000033291

27/08/2021

หมาย เหตุIntel NUC ที่จัดส่งในปี 2018 และก่อนหน้านี้ใช้คอร์Intel® Visual BIOS ซึ่งใช้วิธีการอัปเดต BIOS ที่แตกต่างกัน สําหรับรุ่นเหล่านี้ โปรดดูคําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับ Intel® NUC ที่มี Visual BIOS

 

หมาย เหตุ
 • ไฟล์อัปเดต BIOS ล่าสุดสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC มีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด
 • นอกจากนี้ คําแนะนําการอัปเดตยังมีในรูปแบบ PDF

คําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับ Intel® NUC พร้อมคอร์เฟิร์มแวร์ Aptio® V UEFI
ขนาด: 215 KB
วันที่: สิงหาคม 2020

 • เมื่อกระบวนการอัปเดตเริ่มต้นขึ้น แล้ว อย่าปิดระบบจนกว่า การอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการอัปเดตจะใช้เวลาถึง 3 นาที หากกระบวนการอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง เราขอแนะนําให้ทํากระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีพาวเวอร์ซัพพลายสม่ําเสมอ (ควรใช้กับ UPS)
 • เราไม่แนะนําให้ปรับลดรุ่น BIOS เป็นรุ่นก่อนหน้าและอาจไม่ได้รับการรองรับ BIOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าอาจไม่รองรับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุด การแก้ไขข้อผิดพลาด อัปเดตการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ หรือสนับสนุนการแก้ไขบอร์ดล่าสุดที่ผลิตในปัจจุบัน หากคุณกําลังพยายามปรับลดรุ่นเป็น BIOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า และเฟิร์มแวร์Intel® MEเวอร์ชั่นนั้นเก่ากว่าในมาเธอร์บอร์ดในปัจจุบัน จะไม่มีการรองรับการปรับลดรุ่น
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้บันทึกการตั้งค่า BIOS ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าเริ่มต้น เพื่อให้สามารถกู้คืนได้หลังจากอัปเดต BIOS เสร็จสิ้น

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

อัปเดต Express BIOS (ใช้ Windows)
 1. ดาวน์โหลดและบันทึก Express BIOS Update (.EBU.exe) ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว ตัว อย่าง เช่น:

  Express BIOS Update

 2. ดับเบิลคลิกที่ EBU.exe เพื่อเรียกใช้การอัปเดต Express BIOS

  Double click the EBU.exe

 3. กล่องโต้ตอบคําสั่งจะปรากฏขึ้น กด Y เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์และเริ่มการอัปเดต

  Press Y to restart the computer

 4. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2-5 minutes

 5. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบู๊ตกลับเข้าสู่ Windows

 

อัพเดท F7 ตัวเลือกการอัปเดต F7 BIOS ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการบู๊ตและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลด
 1. ดาวน์โหลดและบันทึก Recovery BIOS (. CAP) ไฟล์ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 3. เริ่มใช้งาน Intel NUC ในระหว่างการบู๊ต เมื่อมีข้อความแจ้ง F7 ปรากฏขึ้น ให้กด F7 เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ BIOS Flash Update
 4. เลือกอุปกรณ์ USB แล้วกด ป้อน.

  Select the USB device and press Enter

 5. เลือก ไฟล์ CAP และกด ป้อน.

  Select the CAP file and press Enter

 6. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดต BIOS โดยกดEnter
 7. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2 to 5 minutes

 8. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบู๊ตกลับเข้าสู่ Windows
อัปเดตเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง การอัปเดตเมนูเปิด/ปิดเครื่องจะช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการบู๊ตและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลด
 1. ดาวน์โหลดและบันทึก Recovery BIOS (. CAP) ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของ Intel NUC เมื่อปิดเครื่องอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป)
 3. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สามวินาทีแล้วปล่อยก่อนที่จะครบ 4 วินาทีที่จะปิด เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะแสดง (ตัวเลือกบนเมนูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Intel NUC)

  The Power Button Menu displays

 4. กด F7 เพื่อเริ่มการอัปเดต BIOS
 5. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2 to 5 minutes

 6. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบู๊ตกลับเข้าสู่ Windows
อัปเดตด้วย UEFI Shell

ยูทิลิตี้ UEFI Flash BIOS Update ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS จาก EFI Shell ได้

 1. ดาวน์โหลด UEFI Flash BIOS Update (* ไฟล์ UEFI.zip) ตัว อย่าง เช่น:

  ownload the UEFI Flash BIOS Update

 2. ดับเบิลคลิกที่ * UEFI.zip เพื่อทําการแตกไฟล์

  Double click the UEFI zip

 3. คัดลอก iFlashVEfi64.efi และ ไฟล์ CAP ไปยังอุปกรณ์ USB
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ตของ Intel NUC
 5. ตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายให้บู๊ตจาก EFI Shell:
  1. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่Advanced > Boot > Secure Boot
  3. ปิดใช้งาน Secure Boot หากเปิดใช้งานอยู่
  4. ไปที่ Advanced > Boot > Boot Priority
  5. เปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
  6. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
 6. กด F10 ขณะบู๊ตเพื่อเปิดเมนูการบูต
 7. เลือก UEFI: Built-in EFI Shell.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. เปลี่ยนไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นแฟลชไดรฟ์ USB โดยป้อนคําสั่ง fsX: โดยที่ X คือหมายเลขไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์ USB จากรายการการแมปอุปกรณ์ ตัวอย่าง: หากไดรฟ์ USB ของคุณเป็น fs0 ให้พิมพ์ fs0: แล้วกด Enter
 9. ที่พรอมต์คําสั่ง ให้พิมพ์ IflashVEfi64.efi XXX.CAP (ที่ XXX.CAP คือชื่อไฟล์ของ ไฟล์ CAP) และกด ป้อน.

  Command prompt

 10. กด Y เพื่อเริ่มต้นการอัปเดต
 11. รอให้การอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์

  Wait for the BIOS update to complete

 12. เครื่องคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเมื่อเสร็จสิ้น
 13. ตั้งค่า BIOS กลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม:
  1. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่Advanced > Boot > Boot Priority
  3. ปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
  4. ไปที่ Advanced > Boot > Secure Boot
  5. เปิดใช้งาน Secure Boot หากเปิดใช้งานมาแต่แรก
  6. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
การกู้คืน BIOS โดยเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 1. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของ Intel NUC เมื่อปิดเครื่องอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป) แล้วเปิด Intel NUC
 2. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ zip Recovery BIOS สําหรับหน่วย Intel NUC ของคุณไปยังอุปกรณ์ USB ดังกล่าว ตัว อย่าง เช่น:
  Download and save the Recovery BIOS file
 3. ดับเบิลคลิกที่ RECOVERY.zip เพื่อทําการแตกไฟล์
 4. ปิด Intel NUC เก็บอุปกรณ์ USB ไว้ในพอร์ต USB
 5. กดปุ่มค้างไว้ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเป็นเวลาสามวินาที ตามด้วย วาง จำหน่าย ก่อนที่จะเป็นการปิดเครื่อง 4 วินาที เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น

  The Power Button Menu appears

 6. กด F4เพื่อเริ่มการกู้คืน BIOS
 7. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
 8. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดเครื่องเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์หรืออาจแจ้งให้คุณทําการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. ถอด แฟลชไดรฟ์ USB
 10. รีสตาร์ ตเครื่องคอมพิวเตอร์
การกู้คืน BIOS โดยจัมเปอร์รักษาความปลอดภัยสําหรับ Intel® NUC8ixINH
หมาย เหตุ
 • การกู้คืน BIOS โดยใช้จัมเปอร์ความปลอดภัยของ BIOS จะล้างคีย์ Trusted Platform Module (TPM), คีย์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) และคีย์การปกป้องเนื้อหาดิจิทัลที่มีแบนด์วิดธ์สูง (HDCP)
 • คีย์เหล่านี้จะไม่ถูกกู้คืนหลังจากการกู้คืน BIOS
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ Recovery BIOS ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. คลิ กสอง ครั้ง *. การกู้คืน.zip เพื่อทําการแตกไฟล์

  Double click the RECOVERY zip

  หมาย เหตุ
  1. การแตกไฟล์ด้วยโฟลเดอร์ไฟล์ที่แสดงเป็นเรื่องสําคัญ
  2. อุปกรณ์ USB ต้องมีโฟลเดอร์ \EFI ที่มีโฟลเดอร์ย่อย \Intel ซึ่งมี INWHL357 ไฟล์ CAP ไม่เช่นนั้นการกู้คืนจะล้มเหลว

  ตัวอย่าง: D:\INWHL357.0033.RECOVERY\EFI\INTEL\INWHL357 หมวกแกะ

 3. ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายอแดปเตอร์ AC
 4. เปิด แชสซีและ เอา จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS (ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับรายละเอียดรวมถึงตําแหน่งของจัมเปอร์นี้)

  Remove the BIOS security jumper

 5. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้วเปิด
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณทําการปิด
 8. ถอด อุปกรณ์ USB
 9. ใส่ จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS เข้าที่เดิม
 10. ปิด แชสซี
 11. รีสตาร์ ตเครื่องคอมพิวเตอร์
การกู้คืน BIOS โดยจัมเปอร์รักษาความปลอดภัยสําหรับ Intel® NUCที่ใช้ Aptio® อื่นๆ ทั้งหมด
หมาย เหตุ
 • การกู้คืน BIOS โดยใช้จัมเปอร์ความปลอดภัยของ BIOS จะล้างคีย์ Trusted Platform Module (TPM), คีย์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) และคีย์การปกป้องเนื้อหาดิจิทัลที่มีแบนด์วิดธ์สูง (HDCP)
 • คีย์เหล่านี้จะไม่ถูกกู้คืนหลังจากการกู้คืน BIOS
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ Recovery BIOS ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS file to a USB device

 2. คลิ กสอง ครั้ง *. การกู้คืน.zip เพื่อทําการแตกไฟล์

  Double click the Recover zip and extract the files

  หมาย เหตุ
  • ต้องวางไฟล์กู้คืนไว้ที่ระดับเสียงของอุปกรณ์ USB ไม่เช่นนั้นการกู้คืนจะล้มเหลว
  • ตัวอย่าง: F:\FNCML357 หมวกแกะ
 3. ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายอแดปเตอร์ AC
 4. เปิด แชสซีและ เอา จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS (ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับรายละเอียดรวมถึงตําแหน่งของจัมเปอร์นี้)

  Remove the BIOS security jumper

 5. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้วเปิด
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณทําการปิด
 8. ถอด อุปกรณ์ USB
 9. ใส่ จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS เข้าที่เดิม
 10. ปิด แชสซี
 11. รีสตาร์ ตเครื่องคอมพิวเตอร์