คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS สําหรับ Intel® NUC ที่ใช้คอร์เฟิร์มแวร์ Aptio® V UEFI

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000033291

02/10/2023

หมาย เหตุ Intel NUC ที่จัดส่งในปี 2018 และรุ่นก่อนหน้าจะใช้คอร์ Intel® Visual BIOS ซึ่งใช้วิธีอัปเดต BIOS ที่แตกต่าง สําหรับรุ่นเหล่านั้น โปรดดู คําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับ Intel® NUC ด้วย Visual BIOS

หมาย เหตุ
 • ไฟล์อัปเดต BIOS ล่าสุดสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC มีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด
  • กรองผลลัพธ์ตามผลิตภัณฑ์ที่แผงด้านซ้าย (ตัวอย่าง: Type NUC8i3PNH)
 • นอกจากนี้ คําแนะนําการอัปเดตยังมีใน รูปแบบ PDF

คําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับ Intel® NUC ด้วยคอร์เฟิร์มแวร์ Aptio® V UEFI
ขนาด: 215 KB
วันที่: สิงหาคม 2020

 • เมื่อกระบวนการอัปเดตเริ่มต้นแล้ว อย่าปิดระบบของคุณ จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการอัปเดตจะใช้เวลาถึง 3 นาที หากกระบวนการอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง เราแนะนําให้ทําขั้นตอนในสภาพแวดล้อมที่มีพาวเวอร์ซัพพลายอย่างสม่ําเสมอ (ควรใช้กับ UPS)
 • เราไม่แนะนําให้ปรับลดรุ่น BIOS ไปเป็นรุ่นก่อนหน้า และอาจไม่รองรับ BIOS รุ่นก่อนหน้านี้อาจไม่รองรับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุด การแก้ไขข้อผิดพลาด อัปเดตการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ หรือสนับสนุนการแก้ไขบอร์ดล่าสุดที่กําลังผลิตอยู่ในปัจจุบัน หากคุณพยายามปรับลดรุ่นเป็น BIOS รุ่นก่อนหน้า และเวอร์ชัน Intel® ME เฟิร์มแวร์เก่ากว่าเวอร์ชั่นดังกล่าวบนเมนบอร์ดในปัจจุบัน ไม่รองรับการดาวน์เกรด
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้บันทึกการตั้งค่า BIOS ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าเริ่มต้น เพื่อให้สามารถคืนค่าได้หลังจากดําเนินการอัปเดต BIOS ให้เสร็จสมบูรณ์
 • หากการอัปเกรดจาก BIOS รุ่นที่เก่ากว่ารุ่นปัจจุบันมากกว่าหนึ่งรุ่น คุณอาจต้องเรียกใช้การอัปเดตสองครั้งเพื่ออัปเกรด BIOS ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารเผยแพร่ของ BIOS

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การอัปเดต Express BIOS (ใช้ Windows)
 1. ดาวน์โหลดและบันทึก Express BIOS Update (.ไฟล์ EBU.exe) ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว ตัว อย่าง เช่น:

  Express BIOS Update

 2. ดับเบิลคลิก EBU.exe เพื่อเรียกใช้การอัปเดต Express BIOS

  Double click the EBU.exe

 3. กล่องโต้ตอบคําสั่งจะปรากฏขึ้น กด Y เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเริ่มการอัปเดต

  Press Y to restart the computer

 4. รอ 2-5 นาทีจนการอัพเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2-5 minutes

 5. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบูตกลับเข้า Windows

อัปเดตด้วย F7 ตัวเลือกการอัปเดต F7 BIOS ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการบู๊ตและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลดได้
 1. ดาวน์โหลดและบันทึก Recovery BIOS (. CAP) ไฟล์ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 3. เริ่ม Intel NUC ในระหว่างการบู๊ตเมื่อมีข้อความแจ้ง F7 ปรากฏขึ้น ให้กด F7 เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ BIOS Flash Update
 4. เลือกอุปกรณ์ USB และกด Enter

  Select the USB device and press Enter

 5. เลือก ไฟล์ CAP และกด Enter

  Select the CAP file and press Enter

 6. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดต BIOS โดยกด Enter
 7. รอ 2-5 นาทีจนการอัพเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2 to 5 minutes

 8. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบูตกลับเข้า Windows
อัปเดตจากเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง การอัปเดตผ่านเมนูเปิด/ปิดเครื่องจะช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการบู๊ตและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลดได้
 1. ดาวน์โหลดและบันทึก Recovery BIOS (. CAP) ไฟล์ไปยังอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของ Intel NUC เมื่อปิดเครื่องอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป)
 3. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สามวินาทีแล้วปล่อยก่อนที่จะครบ 4 วินาทีซึ่งจะเป็นการปิดเครื่อง เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น (ตัวเลือกบนเมนูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น Intel NUC)

  The Power Button Menu displays

 4. กด F7 เพื่อเริ่มการอัปเดต BIOS
 5. รอ 2-5 นาทีจนการอัพเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait 2 to 5 minutes

 6. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบูตกลับเข้า Windows
อัปเดตด้วย UEFI Shell

ยูทิลิตี้ UEFI Flash BIOS Update ช่วยให้คุณอัปเดต BIOS จาก EFI Shell ได้ ดู วิธีอัปเดต Intel® NUC BIOS โดยใช้ Extensible Firmware Interface (UEFI)

การกู้คืน BIOS โดยเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 1. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของ Intel NUC ในขณะที่ปิดอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป) จากนั้นเปิดเครื่อง Intel NUC
 2. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ zip Recovery BIOS สําหรับหน่วย Intel NUC ของคุณไปยังอุปกรณ์ USB ดังกล่าว ตัว อย่าง เช่น:
  Download and save the Recovery BIOS file
 3. ดับเบิลคลิก RECOVERY.zip เพื่อทําการแตกไฟล์
 4. ปิด Intel NUC ของคุณ เก็บอุปกรณ์ USB ไว้ในพอร์ต USB
 5. กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สามวินาทีแล้ว ปล่อย ก่อนที่จะครบ 4 วินาทีซึ่งจะเป็นการปิดเครื่อง เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฎขึ้น

  The Power Button Menu appears

 6. กด F4 เพื่อเริ่มการกู้คืน BIOS
 7. รอ 2-5 นาทีจนการอัพเดตเสร็จสมบูรณ์
 8. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดการทํางานเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์หรืออาจแจ้งให้คุณทําการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. ถอด แฟลชไดรฟ์ USB ออก
 10. รีสตาร์ท เครื่องคอมพิวเตอร์
การกู้คืน BIOS โดยจัมเปอร์ความปลอดภัยสําหรับ Intel® NUC8ixINH
หมาย เหตุ
 • การกู้คืน BIOS โดยการใช้จัมเปอร์ความปลอดภัยของ BIOS จะล้างคีย์ Trusted Platform Module (TPM), คีย์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) และคีย์การคุ้มครองเนื้อหาดิจิทัลที่มีแบนด์วิดธ์สูง (HDCP)
 • คีย์เหล่านี้จะไม่ถูกกู้คืนหลังจากการกู้คืน BIOS
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ Recovery BIOS ลงในอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. ดับเบิลคลิก ที่ * RECOVERY.zip เพื่อแตกไฟล์

  Double click the RECOVERY zip

  หมาย เหตุ
  1. สิ่งสําคัญคือต้องแตกไฟล์ที่มีโครงสร้างโฟลเดอร์ไฟล์ตามที่แสดง
  2. อุปกรณ์ USB ต้องมีโฟลเดอร์ \EFI พร้อมกับโฟลเดอร์ย่อย \Intel ซึ่งมี INWHL357 อยู่ ไฟล์ CAP มิฉะนั้นการกู้คืนจะล้มเหลว

  ตัวอย่าง: D:\INWHL357.0033.RECOVERY\EFI\INTEL\INWHL357 หมวกของ

 3. ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายอแดปเตอร์ AC
 4. เปิด แชสซีและ ถอด จัมเปอร์การรักษาความปลอดภัยของ BIOS (ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับรายละเอียดรวมถึงตําแหน่งของจัมเปอร์นี้)

  Remove the BIOS security jumper

 5. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้ว เปิดเครื่อง
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดการทํางานเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณทําการปิด
 8. ถอด อุปกรณ์ USB
 9. ใส่ จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS ใหม่อีกครั้ง
 10. ปิด แชสซี
 11. รีสตาร์ท เครื่องคอมพิวเตอร์
การกู้คืน BIOS โดยจัมเปอร์รักษาความปลอดภัยสําหรับ Intel NUC ที่ใช้ Aptio® V อื่นๆ ทั้งหมด®
หมาย เหตุ
 • การกู้คืน BIOS โดยการใช้จัมเปอร์ความปลอดภัยของ BIOS จะล้างคีย์ Trusted Platform Module (TPM), คีย์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) และคีย์การคุ้มครองเนื้อหาดิจิทัลที่มีแบนด์วิดธ์สูง (HDCP)
 • คีย์เหล่านี้จะไม่ถูกกู้คืนหลังจากการกู้คืน BIOS
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก ไฟล์ Recovery BIOS ลงในอุปกรณ์ USB ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS file to a USB device

 2. ดับเบิลคลิก ที่ * RECOVERY.zip เพื่อแตกไฟล์

  Double click the Recover zip and extract the files

  หมาย เหตุ
  • ไฟล์กู้คืนจะต้องวางไว้ที่ระดับพรมของอุปกรณ์ USB มิฉะนั้นการกู้คืนจะล้มเหลว
  • ตัวอย่าง: F:\FNCML357 หมวกของ
 3. ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายอแดปเตอร์ AC
 4. เปิด แชสซีและ ถอด จัมเปอร์การรักษาความปลอดภัยของ BIOS (ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับรายละเอียดรวมถึงตําแหน่งของจัมเปอร์นี้)

  Remove the BIOS security jumper

 5. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้ว เปิดเครื่อง
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดการทํางานเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณทําการปิด
 8. ถอด อุปกรณ์ USB
 9. ใส่ จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS ใหม่อีกครั้ง
 10. ปิด แชสซี
 11. รีสตาร์ท เครื่องคอมพิวเตอร์