คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS® NUC ที่ใช้ Visual BIOS

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000005636

16/03/2021

หมาย เหตุ

Intel NUC ส่วนใหญ่ที่จัดส่งในปี 2019 และใหม่กว่าจะใช้คอร์ Aptio V* BIOS ซึ่งใช้วิธีการอื่นในการอัปเดต BIOS ดู คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS ของ Intel® NUC ที่ใช้ Aptio 5 BIOS

 

หมาย เหตุ
 • ไฟล์อัปเดต BIOS ทั้งหมด® NUC ของ Intel มี อยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด
 • คําแนะนําการอัปเดตยังมีอยู่ใน รูปแบบ PDF.

  คําแนะนําการอัปเดต BIOS® NUC ที่ใช้ Intel® Visual BIOS (PDF)PDF icon
  ขนาด: 443KB
  วันที่: มกราคม 2020

  หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid*

 • ไม่แนะนาให้ปรับลดรุ่น BIOS ไปเป็นรุ่นก่อนหน้า BIOS รุ่นก่อนหน้าอาจไม่รองรับการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดตความปลอดภัยที่วิกฤติ หรือสนับสนุนการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน
 • รูปภาพทั้งหมดในตัวอย่างที่ใช้ในคําแนะนํานี้ใช้เพื่อประกอบการภาพประกอบเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไฟล์ BIOS ที่ถูกต้องให้กับ Intel® NUC ของคุณ
 • หากกระบวนการอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถปกติได้ Intel ขอแนะนาให้ทากระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีพาวเวอร์ซัพพลายที่เสถียร (ขอแนะนาให้ใช้ UPS)
 • หากใช้ไดรฟ์ USB ในการอัปเดตหรือกู้คืน BIOS ให้ฟอร์แมตเป็นรูปแบบ FAT32 USB ในรูปแบบไฟล์ 3D แบบ 3D จะไม่สบบส

หลังจากอัปเดต BIOS แล้ว Intel ขอแนะนาขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS
 3. ปรับแต่งการตั้งค่า BIOS ใดๆ ก็ได้ หากต้องการ (เลือกได้)
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

คลิก หรือที่วิธีการเพื่อดูรายละเอียด:

อัปเดตโดยใช้ Express BIOS (ใช้ Windows)
 1. ดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์อัปเดต Express BIOS (.msi)) ไปยังไดเร็กทอรี่ชั่วคราวในคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ตัว อย่าง เช่น:

  Express BIOS update file

 2. ดับเบิลคลิกที่ *.msi เพื่อเรียกใช้การอัปเดต Express BIOS

  Run the Express BIOS update

 3. คลิ ก รีสตาร์ตและติดตั้ง BIOS บนหน้าจอต้อนรับ

  Click Restart and Install BIOS

 4. เมื่อรีสตาร์ท แล้ว คุณจะเห็นหน้าต่างแสดงสถานะในการอัปเดต BIOS ห้ามปิดเครื่องเมื่อใดก็ได้ที่คอมพิวเตอร์ในขั้นตอนนี้
 5. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะเริ่ม Windows
อัปเดต F7

F7 BIOS Flash Update ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลดได้

 1. ดาวน์โหลด RECOVERY BIOS (.bio) ไฟล์ ตัว อย่าง เช่น:

  Download the Recovery BIOS file

 2. คัดลอก ไฟล์ .bio ไปยังอุปกรณ์ USB
 3. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 5. ระหว่างการเริ่มต้นเมื่อมีข้อความแจ้ง F7 แสดงขึ้น ให้กด F7 เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ BIOS Flash Update
 6. เลือกอุปกรณ์ USB และกด ป้อน

  Select the USB device

 7. เลือก .bio ไฟล์และกด Enter

  Select the bio file

 8. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดต BIOS โดย กดEnter
 9. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait for the update to complete

 10. ถอดอุปกรณ์ USB
 11. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
อัปเดตจากเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การอัปเดตเมนูเปิด/ปิดเครื่องจะช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลดได้

 1. ดาวน์โหลด RECOVERY BIOS (.bio) ไฟล์ ตัว อย่าง เช่น:

  Download the Recovery BIOS file

 2. คัดลอก ไฟล์ *.bio ไปยังอุปกรณ์ USB
 3. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของ Intel NUC เมื่อปิดเครื่องอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป)
 4. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สามวินาทีแล้วปล่อยก่อนที่จะถึงการปิดเครื่อง 4 วินาที เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฎขึ้น (ตัวเลือกบนเมนูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น Intel NUC)

  Power Button Menu appears

 5. กด F7 เพื่อเริ่มต้นการอัปเดต
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait for the update to complete

 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณปิดเครื่อง
 8. ถอดอุปกรณ์ USB
 9. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
อัปเดต iFlash

ยูทิลิตี้ iFlash BIOS Update ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS จากพรอมต์สั่งของอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้

สร้างอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้

โปรดดูเคล็ดลับในการสร้างอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ Intel ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการสร้างอุปกรณ์ที่บูตได้

คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้บู๊ตได้บนเว็บ ค้นหาใน "วิธีสร้างไดรฟ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้"

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ iFlash BIOS Update (*. BI.zip). ตัว อย่าง เช่น:

  iFlash BIOS Update file

 2. ดับเบิลคลิกที่ *BI.zip เพื่อแตกไฟล์

  Double click zip file

 3. คัดลอกไฟล์ IFLASH2.exe และไฟล์ .bio ไปยังอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้
 4. ตั้งค่า BIOS บนเครื่องเป้าหมายเพื่อบู๊ตจากอุปกรณ์ USB:
  1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่ เมนู Boot
  3. เปิดใช้งาน การบู๊ต USB
  4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS
 5. บู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายด้วยอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่
 6. ที่พรอมต์ ให้พิมพ์ IFLASH2 /PF XXX.bio โดยที่ XXX.bio คือชื่อไฟล์ของไฟล์ .bio และกด Enter
 7. ปฏิบัติตามพร้อมท์ทั้งหมด
อัปเดตด้วย UEFI Shell

ยูทิลิตี้อัปเดต UEFI Flash BIOS ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS จาก EFI Shell ได้

Select UEFI Built in EFI Shell

 1. ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดต UEFI Flash BIOS (*. UEFI.zip). ตัว อย่าง เช่น:

  iFlash BIOS Update file

 2. ดับเบิลคลิกที่ * UEFI.zip เพื่อแตกไฟล์

  Double click UEFI zip file

 3. คัดลอก UefiFlash.efi และไฟล์ .bio ไปยังอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้
 4. เชื่อมต่อไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ตใน Intel NUC
 5. ตั้งค่า BIOS บนเครื่องเป้าหมายเพื่อบูตจาก EFI Shell:
  1. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่Advanced > Boot > Secure Boot
  3. ปิดใช้งาน Secure Boot หากเปิดใช้งาน
  4. ไปที่Advanced > Boot > Boot Configuration
  5. ในบานหน้าต่าง Boot Devices ให้เปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
  6. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
 6. กด F10 ขณะเริ่มต้นเพื่อเปิดเมนูการบู๊ต
 7. เลือก UEFI: Built-in EFI Shell
 8. เปลี่ยนไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นแฟลชไดรฟ์ USB โดยป้อนสั่ง fsX: โดยที่ X คือหมายเลขไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์ USB จากรายการการแมปอุปกรณ์ ตัวอย่าง: หากไดรฟ์ USB ของคุณคือ fs3 ให้พิมพ์fs3:แล้วกด Enter
 9. ที่พรอมต์ข้อความสั่ง ให้พิมพ์ UefiFlash.efi XXX.bio โดยที่ XXX.bio คือชื่อไฟล์ของไฟล์ .bio และกด ป้อน

  Command prompt

 10. กด Y เพื่อเริ่มการอัปเดต
 11. รอให้การอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์

  Wait for the update to complete

 12. เครื่องคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ตเมื่อเสร็จสิ้น
 13. ตั้งค่า BIOS กลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม:
  1. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  3. ไปที่ Advanced > Boot > Boot Configuration
  4. ในบานหน้าต่าง Boot Devices ให้ปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
  5. ไปที่ Advanced > Boot > Secure Boot
  6. เปิดใช้งาน Secure Boot หากมีการเปิดใช้งานตั้งแต่แรก
  7. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
การกู้คืน BIOS โดยเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ในกรณีที่การอัปเดตถูกขัดจังหวะ เป็นไปได้ที่ BIOS อาจถูกปล่อยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้งานได้ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําและ/หรือดูวิดีโอด้านล่าง

คําเตือน: ขั้นตอนเหล่านี้ควรปฏิบัติโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม

 1. ดาวน์โหลด RECOVERY BIOS (.bio) ไฟล์ ตัว อย่าง เช่น:

  Download the Recovery BIOS file

 2. คัดลอกไฟล์กู้คืน (*.bio) ไปยังอุปกรณ์ USB
 3. เสียบอุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายขณะที่เครื่องปิดอยู่
 4. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาทีแล้วปล่อย เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฎขึ้น

  Power Button Menu appears

 5. กด F4 เพื่อเริ่มการกู้คืน BIOS
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์

  Wait for the update to complete

 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดลงเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณปิดเครื่อง
การกู้คืน BIOS โดยจัมเปอร์ความปลอดภัย

การกู้คืน BIOS โดยใช้จัมเปอร์ความปลอดภัยของ BIOS จะล้างคีย์ Trusted Platform Module (TPM), คีย์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) และคีย์การคุ้มครองเนื้อหาดิจิทัลที่มีแบนด์วิดธ์สูง (HDCP) คีย์เหล่านี้จะไม่สามารถกู้คืนได้หลังจากการกู้คืน BIOS

ในกรณีที่การอัปเดตถูกขัดจังหวะ เป็นไปได้ที่ BIOS อาจถูกปล่อยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้งานได้ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําและ/หรือดูวิดีโอด้านล่าง

 1. ดาวน์โหลด RECOVERY BIOS (.bio) ไฟล์ ตัว อย่าง เช่น:

  Download the Recovery BIOS file

 2. คัดลอกไฟล์กู้คืน (*.bio) ไปยังอุปกรณ์ USB
 3. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายอแดปเตอร์ AC
 4. เปิดแชสซีและถอดจัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS (ดู ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดรวมถึงสถานที่ตั้งของจัมเปอร์นี้)

  Remove the BIOS security jumper

 5. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้วเปิดเครื่อง
 6. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดลงเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจแจ้งให้คุณปิดเครื่อง
 8. ถอดอุปกรณ์USB
 9. ถอดจัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS
 10. ปิดแชสซี
 11. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

ขณะใช้วิธีการกู้คืนโดยวิธีใช้จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย หาก Intel NUC เริ่มต้นด้วยข้อความ "Detected BIOS Security Jumper Removed" และแสดงรายการตัวเลือกเมนูมากมาย แสดงว่าไม่พบไฟล์ .bio ในแฟลชไดรฟ์ USB

ให้ลองตามขั้นตอนดังนี้:

 • ตรวจสอบว่าไฟล์ถูกคัดลอกไปยัง USB แฟลชไดรฟ์สมาสเสร็จสมบูรณ์
 • ดาวน์โหลดและใช้สําเนาใหม่ของไฟล์ .bio
 • ลองใช้อุปกรณ์แฟลช USB อื่น
 • ลองฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ USB ใหม่โดยไม่ใช้ตัวเลือก Quick Format อย่าลืมสํารองข้อมูลและบันทึกข้อมูลของคุณจาก USB แฟลชไดรฟ์ก่อน
อัปเดต Express BIOS ในโหมดระยะไกล/เงียบ

เรียกใช้การอัปเดต Express BIOS จากไฟล์แบตช์โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงของผู้ใช้ การนี้จะมีประโยชน์ต่อการอัปเดต BIOS จากระยะไกลเมื่อไม่ต้องการการโต้ตอบกับผู้ใช้

 1. ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดต Express BIOS (. EB.msi) เพื่อ Intel NUC ของคุณ ตัว อย่าง เช่น:

  Express BIOS update file

 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งยูทิลิตี้ใดๆ (เช่น 7-Zip) ที่ช่วยให้คุณสามารถแตกไฟล์จากไฟล์ .msi ได้

  Download and install any utility

 3. แตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์
 4. เปิดตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad เพื่อสร้างไฟล์แบตช์ที่มีเพียงสองบรรทัดต่อไปนี้:

  DPInst.exe /q /f /se
  Shutdown /r /t 10 /c "Upgrading the BIOS. The computer will reboot in 10 seconds" /f /d p:0:0

  หมายเหตุสวิตช์บรรทัดรับสั่ง

  DPInst.exe
  /qตั้งค่าสถานะ quietInstall เป็น ON ซึ่งจะระงับการแสดงผลของหน้าตัวช่วยสร้าง กล่องโต้ตอบผู้ใช้ และข้อความผู้ใช้อื่นๆ ที่ DPInst และ Windows สร้างขึ้น
  /fตั้งค่าสถานะ forceIfDriverIsNotBetter เป็น ON ซึ่งจะกําหนดค่า DPInst เพื่อติดตั้งไดรเวอร์บนอุปกรณ์ แม้ว่าไดรเวอร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ในปัจจุบันจะตรงกันดีกว่าไดรเวอร์ใหม่
  /seตั้งค่าสถานะ suppress EulaPage เป็น ON ซึ่งเป็นการกําหนดค่า DPInst เพื่อระงับการแสดงผลหน้า EULA
  ปิด
  /rรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากปิดเครื่อง
  /t xxตั้งค่าระยะการหยุดเครื่องหรือหน่วงเวลาเป็น XXX วินาทีก่อนที่จะรีสตาร์ทหรือปิดเครื่อง นี่จะส่งผลให้มีคําเตือนไปแสดงบนคอนโซลในเครื่อง คุณสามารถระบุได้ 0-600 วินาที หากคุณไม่ได้ใช้ /t ระยะเวลาการหมดเวลาคือ 30 วินาทีตามค่าเริ่มต้น
  /c "comments"

  ช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการปิดเครื่อง คุณต้องระบุเหตุผลก่อนโดยใช้ตัวเลือก /d คุณจะต้องใส่ความคิดเห็นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ คุณสามารถใช้อักขระได้สูงสุด 511 ตัว

  You're about to be signed out

  /fบังคับให้แอปพลิเคชันที่เรียกใช้งานอยู่ปิดตัวลงโดยไม่มีการเตือนผู้ใช้ ข้อควรระวัง: การใช้ตัวเลือก /f อาจส่งผลให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกสูญหายได้
  /d p:0:0แสดงเหตุผลในการรีสตาร์ตหรือปิดเครื่อง ค่า p จะระบุว่ามีการวางแผนการรีสตาร์ตหรือปิดเครื่องแล้ว
 5. บันทึกไฟล์แบตช์:
  • บันทึกลงในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ที่แตกออกมา
  • นามสกุลไฟล์ต้องเป็น .bat
  • บันทึกไฟล์เป็นประเภท ไฟล์ทั้งหมด (*.*)

   Save the file

  • คัดลอกโฟลเดอร์พร้อมไฟล์ทั้งหมดไปยัง Intel NUC เป้าหมาย
  • เปิดพรอมท์สั่งในโหมดผู้ดูแลระบบ (ไม่รองรับ PowerShell):
   1. คลิกปุ่ม Windows และพิมพ์ Command Prompt
   2. คลิกขวาที่ Command Prompt และเลือก Run as Administrator
  • ในหน้าต่าง Command ให้ไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์อัปเดต BIOS และไฟล์ .bat
  • พิมพ์ชื่อไฟล์ .bat ที่สมบูรณ์แล้วกด Enter เพื่อเปิดกระบวนการอัปเดต
  • Windows จะรีสตาร์ตและกระบวนการอัปเดต BIOS จะเริ่มขึ้น
  • หลังจากการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะเริ่ม Windows
หากคุณใช้ BitLocker เพื่อเปิดใช้งานการเข้ารหัสในไดรฟ์ระบบ:
 • คุณอาจพบปัญหาเมื่อต้องอัปเดต BIOS เช่น ต้องป้อนรหัสการกู้คืนในระหว่างการเริ่มต้น
 • คุณสามารถแก้ไข ไฟล์ BAT (ตัวอย่างด้านล่าง) เพื่อระงับ BitLocker ไว้ชั่วคราว (จากนั้นจะกลับมาใช้งานหลังจากรีบู๊ตเครื่องครั้งเดียว)

  manage-bde -protectors -disable C: -RebootCount 1
  DPInst.exe /q /f /se
  Shutdown /r /t 10 /c "Upgrading the BIOS. The computer will reboot in 10 seconds" /f /d p:0:0

 • โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิธี หยุด BitLocker ชั่วคราวโดยใช้พรอมต์ สั่ง
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดาวน์โหลด BIOS, ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์ผลิตภัณฑ์ Mini PC
การแก้ไขปัญหา BIOS