เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STCK1A32WFC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021769

17/09/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STCK1A32WFC ของคุณ