ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลาสามปีสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005862

16/10/2023

การรับประกันแบบจํากัดระยะเวลาสามปีสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องนี้มีผลกับโปรเซสเซอร์ Intel® ที่มีสิทธิ์ และโซลูชันระบายความร้อนที่บรรจุร่วมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของแท้ของ Intel และขายให้กับลูกค้าปลายทาง ในฐานะส่วนประกอบแบบสแตนด์อโลน โปรเซสเซอร์ Intel® ที่อยู่ภายในระบบ OEM อยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต OEM และมักจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Intel สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษา คู่มือการรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ การรับประกันแบบจํากัดระยะเวลาหนึ่งปีสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

คุณไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนโปรเซสเซอร์ Intel® ของคุณเพื่อรับบริการการรับประกัน

หมาย เหตุ การเปลี่ยนแปลงความถี่สัญญาณนาฬิกาหรือแรงดันไฟฟ้าอาจทําให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นโมฆะ และลดความมั่นคง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของโปรเซสเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบและส่วนประกอบเพื่อดูรายละเอียด

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจํากัดสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง เจนเนอเรชั่น 12 (และต่ํากว่า):

เลือกภาษาเพื่อดูข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันภายใต้เงื่อนไข

เลือกภาษาสเปนเยอรมันโปรตุเกสเกาหลีจีนประยุกต์โปแลนด์บาฮาซา

การรับประกันเฉพาะประเทศ

โปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง เจนเนอเรชั่น 13 และเจนเนอเรชั่น 14

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจํากัดสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง เจนเนอเรชั่น 13 และ 14 (PDF) PDF icon
ขนาด: 518 KB
วันที่: กันยายน 2022

การรับประกันเฉพาะประเทศ

การรับประกันแบบจํากัดสําหรับออสเตรเลีย

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจํากัดเดียวกันมีใช้กับออสเตรเลีย พร้อมกับส่วนเพิ่มเติมด้านล่างนี้:

การรับประกันแบบจํากัดนี้จัดเตรียมไว้ให้โดย:
Intel Semiconductor (US) LLC
69/F Central Plaza
18 Harbour Road,
หวันชัย, ฮ่องกง
สํานักงาน: 852 2844 4555
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (ออสเตรเลีย): 1800 649 931

การรับประกันนี้เป็นการให้สิทธิ์ทางกฎหมายบางประการแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หรือตามเขตอํานาจศาล สําหรับออสเตรเลีย ฟอรัมพิเศษจะมีเฉพาะออสเตรเลีย และกฎหมายที่บังคับใช้ก็จะเป็นของออสเตรเลีย

กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย

สินค้าของเรามาพร้อมการรับประกันซึ่งไม่อาจได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีการทํางานล้มเหลวที่สําคัญ และเงินชดเชยหากมีการสูญเสียหรือเสียหายอื่นใดอันสมควร คุณยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากสินค้านั้นมีคุณภาพที่ไม่อาจยอมรับได้และการทํางานล้มเหลวนั้นไม่ถือเป็นการทํางานล้มเหลวที่สําคัญ สิทธิประโยชน์ที่มีให้คุณภายใต้การรับประกันแบบจํากัดนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์อื่นๆ และแนวทางแก้ไขที่คุณมีภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียและกฎหมายอื่นๆ

การรับประกันแบบจํากัดสําหรับอินเดีย

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจํากัดเดียวกันมีใช้กับอินเดีย พร้อมกับส่วนเพิ่มเติมด้านล่างนี้:

การขอรับบริการตามการรับประกัน:
ผลิตภัณฑ์ Intel ที่ขายโดยผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel ในอินเดียและซื้อในอินเดียเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์ได้รับบริการการรับประกันภายในประเทศอินเดีย รายชื่อผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel ในอินเดียอยู่ที่ https://www-ssl.intel.com/content/www/xa/en/resellers/where-to-buy/overview.html สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel ที่ซื้อจากแหล่งอื่น โปรดติดต่อสถานที่คุณซื้อสําหรับบริการการรับประกัน

บัตรกํานัล 3R การรับประกันของจีนสําหรับเจนเนอเรชั่น 13 และ 14 (จีนตัวย่อเท่านั้น) PDF icon

โปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง เจนเนอเรชั่น 12 (และต่ํากว่า)
ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจํากัด:
หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันจะตรวจสอบสถานะการรับประกันโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง
คู่มือการรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel
ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง
ฉันจะหาหมายเลขที่ใช้สําหรับการรับประกันของโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องได้ที่ไหน
ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าโปรเซสเซอร์ Intel®เป็นของแท้