วิธีการตรวจสอบสถานะการรับประกันของโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องของฉัน

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000057098

17/07/2020

โปรเซสเซอร์        ข้อมูลการรับประกัน

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการตรวจสอบสถานะการรับประกันของโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องของคุณ:

  1. คุณต้องเตรียมสองหมายเลขให้พร้อม: หมายเลขแบทช์ (ที่เรียกว่า FPO) และหมายเลขเครื่อง (ที่เรียกว่า ATPO) ทั้งสองหมายเลขมีระบุอยู่บนฉลากบนกล่อง
    • นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้หมายเลขเครื่องบางส่วน (ATPO บางส่วน) ร่วมกับหมายเลขชุด (FPO) ซึ่งมีระบุอยู่บนตราสัญลักษณ์ของโปรเซสเซอร์
    • หมายเลขเครื่องบางส่วน (ATPO บางส่วน) อยู่บนขอบด้านนอกของโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีตัวเลขสามถึงห้าหลักสุดท้ายของหมายเลขเครื่องทั้งหมดของโปรเซสเซอร์
  2. ไปที่เครื่องมือข้อมูลการรับประกัน
  3. เลือกโปรเซสเซอร์ภายใต้ประเภทผลิตภัณฑ์
  4. ป้อนหมายเลขชุดและหมายเลขเครื่องทั้งหมดหรือบางส่วน (ATPO) ในช่องที่ตรงกัน
  5. คลิกตรวจสอบผลิตภัณฑ์
  6. เครื่องมือจะแสดงการหมดอายุการรับประกันโดยประมาณ และจำนวนโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง

ดูตัวอย่าง:

เครื่องมือข้อมูลการรับประกัน:

เครื่องมือข้อมูลการรับประกัน

ป้อนข้อมูลจากโปรเซสเซอร์ในเครื่องมือ:

ป้อนข้อมูลจากโปรเซสเซอร์ในเครื่องมือ

ตรวจสอบสถานะการรับประกัน:

ตรวจสอบสถานะการรับประกัน