API ที่รองรับสําหรับกราฟิก Intel®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005524

09/06/2023

เกมพีซีและแอปพลิเคชันมักต้องมีการ์ดกราฟิกที่เข้ากันได้กับ Application Programming Interface (API) เฉพาะ เช่น OpenGL*, DirectX*, OpenCL* หรือ Vulkan* กราฟิก Intel รองรับ API ที่หลากหลาย

เราขอแนะนําให้คุณอัปเดตเป็นไดรเวอร์กราฟิก Intel ล่าสุดเพื่อรับการสนับสนุน API เต็มรูปแบบ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดในระบบของคุณ โปรดดู วิธีการติดตั้ง Intel® Graphics Driver ใน Windows® 10

ฉันจะค้นหาและติดตั้ง API ได้ที่ไหน
คุณกําลังมองหาตําแหน่งที่จะค้นหาและติดตั้งไดรเวอร์ OpenGL*, OpenCL*, Vulkan* และ DirectX อยู่ใช่ไหม ดู ฉันจะค้นหาและติดตั้งไดรเวอร์ API ได้ที่ไหน

หลังจาก ระบุกราฟิก Intel ของคุณแล้ว ให้ใช้ตารางด้านล่างเพื่อดูว่า API ใดที่รองรับ

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์กราฟิกแบบแยกของ Intel®
กราฟิก Intel® Directx* Opengl* OpenCL* Vulkan*
กราฟิก Intel® Arc™ A770 (8/16 GB) 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A750 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A380 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A310 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A770M 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A730M 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A550M 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A370M 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ A350M 12 4.6 3.0 1.3
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A50 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A40 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A30M 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก Intel® Iris® Xe MAX 12 4.6 3.0 1.2

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™
กราฟิก Intel® Directx* Opengl* OpenCL* Vulkan*
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10 12 4.5 3.0 1.2
รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก UHD Intel® 770 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก UHD Intel® 750 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก UHD Intel® 730 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก Intel® Iris® Xe 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก Intel® Iris® Plus 12 4.6 3.0 1.2
กราฟิก UHD Intel® 12 4.6 2.1 1.2
กราฟิก UHD Intel® 610/620/630/P630 12 4.6 2.1 1.2
กราฟิก HD Intel® 610/615/620/630
กราฟิก Intel® Iris® Plus 640/650/655
กราฟิก HD Intel® 500/505/510/515 12 4.6 1.2 1.2
กราฟิก HD Intel® 520/530 12 4.6 2.0 1.2
กราฟิก Intel® Iris® Plus 540/550/580
กราฟิก HD Intel® 6000/5500 12 4.4 2.0 N/A
กราฟิก Intel® Iris® 6100/6200
กราฟิก HD Intel® 5300 11.2 4.3 2.0 N/A
กราฟิก HD Intel® 4200/4400/4600/5000 11.1 4.3 1.2 N/A
กราฟิก Intel® Iris® 5100/5200
กราฟิก HD Intel® 2500/4000 11 4 1.2 N/A
กราฟิก HD Intel® 2000/3000 10.1 3.1 N/A N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
กราฟิก Intel® Directx* Opengl* OpenCL* Vulkan*
กราฟิก UHD Intel® 610 12 4.6 2.1 1.2
กราฟิก UHD Intel® 605 12 4.6 1.2 1.2
กราฟิก HD Intel® 610 12 4.6 2.1 1.2
กราฟิก HD Intel® 505 12 4.6 1.2 1.2
กราฟิก HD Intel® 510 12 4.6 1.2 1.2
Pentium® Intel®
โปรเซสเซอร์
ซีรีส์ 3000/G3000 พร้อมกราฟิก HD Intel®
11.1 4 ไม่ใช่ ไม่ใช่
Pentium® Intel®
โปรเซสเซอร์
2000/G2000
ซีรีส์ที่มีกราฟิก HD Intel®
11.0 4 ไม่ใช่ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J2850 พร้อมกราฟิก HD Intel® 11 4 1.2 ไม่ใช่
Pentium® Intel®
โปรเซสเซอร์
900/B900/
G600/G800
ซีรีส์ที่มีกราฟิก HD Intel®
10.1 3.1 ไม่ใช่ ไม่ใช่
Pentium® Intel®
โปรเซสเซอร์
G6000/P6000/U5000
ซีรีส์ที่มีกราฟิก HD Intel®
10.1 2.1 ไม่ใช่ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
ชิปเซ็ตกราฟิก Intel® Directx* Opengl* OpenCL* Vulkan*
Celeron® Intel®
โปรเซสเซอร์
ซีรีส์ 2000 สําหรับอุปกรณ์พกพาพร้อมกราฟิก HD Intel®
11.1 4 ไม่ใช่ ไม่ใช่
Celeron® Intel®
โปรเซสเซอร์
ซีรีส์ 900/1000 สําหรับโมบายล์พร้อมกราฟิก HD Intel®
11.0 4 ไม่ใช่ ไม่ใช่
Celeron® Intel®
โปรเซสเซอร์
G1000 ซีรีส์สําหรับเดสก์ทอปพร้อมกราฟิก HD Intel®
11.0 4 ไม่ใช่ ไม่ใช่
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ J1000 สําหรับเดสก์ทอปพร้อมกราฟิก HD Intel® 11 4 1.2 ไม่ใช่
Celeron® Intel®
โปรเซสเซอร์
700/800/B700/
B800/G400/G500
ซีรีส์ที่มีกราฟิก HD Intel®
10.1 3.1 ไม่ใช่ ไม่ใช่
Celeron® Intel®
โปรเซสเซอร์
P4000/U3000
ซีรีส์ที่มีกราฟิก HD Intel®
10.1 2.1 ไม่ใช่ ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์กราฟิกรุ่นเก่ากว่า
ชิปเซ็ตกราฟิก Intel® Directx* Opengl* OpenCL* Vulkan*
G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, ชิปเซ็ต 4 Series Express 10.0 2.0 ไม่ใช่ ไม่ใช่
82GM965, GM965, ชิปเซ็ต GL960 Express 9.0 1.5 ไม่ใช่ ไม่ใช่
965, 82965, 82G965, ชิปเซ็ต G965 Express 9.0 1.5 ไม่ใช่ ไม่ใช่
82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915GM, 915GM, 915GMS, 940GML, 945GM, 945GM, 945GME, 945GMS, 945GZ, G31, G33, ชิปเซ็ต Q33 Express 9.0 1.4 ไม่ใช่ ไม่ใช่
865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, ตัวควบคุมกราฟิกและหน่วยความจํา Q35 9.0 1.3 ไม่ใช่ ไม่ใช่
82815, ชิปเซ็ต 8210, 810, กราฟิก 82810 และตัวควบคุมหน่วยความจํา 8 1.1 ไม่ใช่ ไม่ใช่
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีค้นหาไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Linux*
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Intel® Quick Sync Video อยู่หรือไม่ในโปรเซสเซอร์ Intel®
ระบุ Intel Graphics Controller ของคุณใน Windows*
วิธีติดตั้ง Intel® Graphics Driver ใน Windows® 10