วิธีระบุและค้นหาไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Linux*

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005520

06/02/2024

ระบุข้อมูลกราฟิกใน Linux

ในการตรวจหาฮาร์ดแวร์กราฟิกในระบบของคุณ ให้ใช้ คําสั่งนี้:

> lspci -k | grep -EA3 'VGA|3D|Display'

ดูตัวอย่างที่ระบุไว้ด้านล่างของเอาต์พุต ในตัวอย่าง กราฟิกคอนโทรลเลอร์คือ HD Graphics 500

Example 2

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดสําหรับ Linux

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ สําหรับ Ubuntu*

สามารถดูเอกสารและคําแนะนําในการติดตั้ง การปรับใช้ และอัปเดตซอฟต์แวร์ Intel เพื่อเปิดใช้งานความสามารถของ GPU เอนกประสงค์ (GPGPU) สําหรับ Ubuntu* 22.04 ในระบบโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 และใหม่กว่าที่มีกราฟิก Intel® Arc™ A-ซีรีส์ ได้ที่ dgpu-docs.intel.com

สําหรับการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Linux* และกราฟิก Intel อื่นๆ ทั้งหมด

การเผยแพร่ระบบ Linux* ส่วนใหญ่มีไดรเวอร์กราฟิก Intel® รวมอยู่ด้วยแล้ว ผู้จัดจําหน่ายการเผยแพร่ Linux* เป็นผู้จัดเตรียมและดูแลรักษาไดรเวอร์เหล่านี้ ไม่ใช่โดย Intel เราขอแนะนําให้ติดต่อผู้จําหน่ายระบบปฏิบัติการ Linux*