วิธีค้นหาไดรเวอร์กราฟิกใน Linux*

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005520

22/07/2021

ผู้ใช้ Linux

การเผยแพร่ Linux* ส่วนใหญ่มีไดรเวอร์กราฟิก Intel® อยู่แล้ว ผู้จัดจําหน่ายการเผยแพร่ระบบ Linux* จัดเตรียมและดูแลรักษาไดรเวอร์เหล่านี้ไม่ใช่โดย Intel® ติดต่อผู้จําหน่ายระบบปฏิบัติการของคุณ(OSV) และใช้การเผยแพร่ของผู้ให้บริการเพื่อเข้าถึงและการสนับสนุนไดรเวอร์

นักพัฒนา Linux

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® for Linux* มีให้ใช้งานในรูปแบบ Source เว็บไซต์ กราฟิก Intel for Linux อธิบายถึงวิธีการอื่นที่คุณสามารถหาไดรเวอร์ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไดรเวอร์กราฟิก Intel® ใน Linux*