วิธีค้นหาไดรเวอร์กราฟิกสำหรับ Linux *

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005520

20/03/2020

ผู้ใช้ Linux

การกระจาย * * ที่ใช้ Linux มากที่สุดประกอบด้วยไดรเวอร์กราฟิก Intel® ไดรเวอร์เหล่านี้มีให้และดูแลโดยผู้จัดจำหน่ายการแจกจ่าย Linux * ติดต่อผู้จัดจำหน่ายระบบปฏิบัติการของคุณ(osv) และใช้การแจกจ่ายของพวกเขาเพื่อการเข้าถึงและการสนับสนุนของไดรเวอร์

นักพัฒนา Linux

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Linux * มีอยู่ในรูปแบบแหล่งที่มา กราฟิก Intel สำหรับเว็บไซต์ Linux อธิบายวิธีการอื่นๆที่คุณสามารถรับไดรเวอร์ได้