ระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณใน Windows*

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005510

12/05/2021

มีสองวิธีในการระบุตัวควบคุมกราฟิกในคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือที่เรียกว่าการ์ดแสดงผลหรือการ์ดกราฟิก)

หากคุณต้องการระบุเวอร์ชั่นของไดรเวอร์กราฟิก Intel ของคุณ ให้ดู เวอร์ชั่นIntel® Graphics Driver ของฉัน คืออะไร

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

วิธีการที่ 1: ใช้ Intel® Driver & Support Assistant ในการตรวจหา Graphics Controller ของคุณโดยอัตโนมัติ (แนะนา)

Intel Driver and Support Assistant

ตัว อย่าง เช่น:

intel Graphics controller

หมาย เหตุ
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter แล้ว Windows ก็ใช้งานไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบกับ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้เพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเป็น กราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข หรือหากคุณไม่สามารถระบุอะแดปเตอร์ของคุณโดยใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งตามรายละเอียดที่นี่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
วิธีการที่ 2: การระบุด้วยตนเอง

ระบุ Intel® Graphics controller ของคุณด้วยตนเอง เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากรายการด้านล่างและปฏิบัติตามคําแนะนํา

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows® 10 (64-บิต และ 32-บิต)
 1. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอปแล้วเลือกการตั้งค่าการแสดงผล

 2. คลิก การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง

 3. คลิก คุณสมบัติอะแดปเตอร์จอแสดงผล

 4. คลิก คุณสมบัติอะแดปเตอร์จอแสดงผล เพื่อ แสดงผล 1

 5. ให้ จดตัวระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ที่ระบุไว้ใน ส่วน ชนิด อะแดปเตอร์

  Adapter type

หมาย เหตุ

 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter หมายความว่า Windows จะใช้งานกับไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบโดยตรงกับผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานเพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้

 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเพียง กราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข ให้ดู วิธีการระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน และหลังจากที่คุณระบุโปรเซสเซอร์ของคุณแล้ว ให้ไปที่ หน้าข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ของเรา (ARK) เพื่อค้นหาโปรเซสเซอร์ของคุณด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลด้านเทคนิคของโปรเซสเซอร์

Windows 8*/8.1* (64-บิต และ 32-บิต)
 1. หากคุณไม่ได้อยู่ในโหมดเดสก์ทอป ให้เลือก ไทล์ เดสก์ทอป

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอปแล้วเลือกความละเอียดของหน้าจอ

 3. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ให้ จดตัวระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ที่ระบุไว้ใน ส่วน ชนิด อะแดปเตอร์

  Adapter type
หมาย เหตุ
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter หมายความว่า Windows จะใช้งานกับไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบโดยตรงกับผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานเพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเพียง กราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข ให้ดู วิธีการระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน และหลังจากที่คุณระบุโปรเซสเซอร์ของคุณแล้ว ให้ไปที่ หน้าข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ของเรา (ARK) เพื่อค้นหาโปรเซสเซอร์ของคุณด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลด้านเทคนิคของโปรเซสเซอร์
Windows 7* (64-บิต และ 32-บิต)
 1. คลิกขวาที่ใดก็ได้ บนเดสก์ทอป แล้วเลือก ความละเอียดของหน้าจอ

 2. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง s

 3. ให้ จดตัวระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ที่ระบุไว้ใน ส่วน ชนิด อะแดปเตอร์

  Adapter type
หมาย เหตุ
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter หมายความว่า Windows จะใช้งานกับไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบโดยตรงกับผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานเพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเพียง กราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข ให้ดู วิธีการระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน และหลังจากที่คุณระบุโปรเซสเซอร์ของคุณแล้ว ให้ไปที่ หน้าข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ของเรา (ARK) เพื่อค้นหาโปรเซสเซอร์ของคุณด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลด้านเทคนิคของโปรเซสเซอร์

 

เมื่อคุณระบุคอนโทรลเลอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถค้นหาไดรเวอร์ล่าสุดให้กับระบบของคุณโดยใช้ Intel® Driver & Support Assistant หรือค้นหาด้วยตนเอง ใน ศูนย์ การดาวน์โหลด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุเวอร์ชั่นIntel® Graphics Driverของคุณ
วิธีค้นหาไดรเวอร์กราฟิกใน Linux*
วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์Intel® Graphics Driver Windows® 10
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกผู้ผลิตคอมพิวเตอร์