ระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณใน Windows*

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005510

24/08/2021

มีสองวิธีในการระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการ์ดแสดงผลหรือการ์ดกราฟิก)

หากคุณต้องการระบุเวอร์ชั่นของไดรเวอร์กราฟิก Intel ของคุณ โปรดดู เวอร์ชั่นIntel® Graphics Driverของฉันคืออะไร

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

วิธีการที่ 1: ใช้ Intel® Driver & Support Assistant ตรวจหากราฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ (แนะนํา)

Intel Driver and Support Assistant

ตัว อย่าง เช่น:

intel Graphics controller

หมาย เหตุ
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter แสดงว่า Windows กําลังทํางานกับไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบกับ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานอยู่เพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ในรายการเป็น กราฟิก HD Intel® หากไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข หรือหากคุณไม่สามารถระบุอะแดปเตอร์ของคุณโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามรายละเอียดที่นี่ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
วิธีการที่ 2: การระบุด้วยตนเอง

ระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณด้วยตนเอง เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากรายการด้านล่างและทําตามคําแนะนํา

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows® 10 (64-บิต &32-บิต)
 1. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอปแล้วเลือกการตั้งค่าการแสดงผล

 2. คลิกการตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง

 3. คลิกคุณสมบัติอะแดปเตอร์จอแสดงผล

 4. คลิก คุณสมบัติอะแดปเตอร์จอแสดงผล สําหรับ แสดง 1

 5. จดตัวระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ที่แสดงอยู่ในส่วนประเภทอะแดปเตอร์

  Adapter type

หมาย เหตุ

 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter หมายความว่า Windows กําลังทํางานกับไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบโดยตรงกับ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานอยู่เพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้

 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเพียง กราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข ให้ดู วิธีการระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน และหลังจากที่คุณระบุโปรเซสเซอร์ของคุณได้แล้ว ให้ไปที่ หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ (ARK) ของเราเพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ของคุณด้วยตนเอง

Windows 8*/8.1* (64-บิต &32-บิต)
 1. หากคุณไม่ได้อยู่ในโหมดเดสก์ทอป ให้เลือก ไทล์ เดสก์ทอป

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอปแล้วเลือกความละเอียดของหน้าจอ

 3. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง

 4. จดตัวระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ที่แสดงอยู่ในส่วนประเภทอะแดปเตอร์

  Adapter type
หมาย เหตุ
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter หมายความว่า Windows กําลังทํางานกับไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบโดยตรงกับ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานอยู่เพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเพียง กราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข ให้ดู วิธีการระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน และหลังจากที่คุณระบุโปรเซสเซอร์ของคุณได้แล้ว ให้ไปที่ หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ (ARK) ของเราเพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ของคุณด้วยตนเอง
Windows 7* (64-บิต &32-บิต)
 1. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอปแล้วเลือกความละเอียดของหน้าจอ

 2. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง

 3. จดตัวระบุกราฟิกคอนโทรลเลอร์ที่แสดงอยู่ในส่วนประเภทอะแดปเตอร์

  Adapter type
หมาย เหตุ
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter หมายความว่า Windows กําลังทํางานกับไดรเวอร์แสดงผลพื้นฐานทั่วไปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบโดยตรงกับ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อระบุตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานอยู่เพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้
 • หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเพียง กราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข ให้ดู วิธีการระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน และหลังจากที่คุณระบุโปรเซสเซอร์ของคุณได้แล้ว ให้ไปที่ หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ (ARK) ของเราเพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ของคุณด้วยตนเอง

 

เมื่อคุณระบุคอนโทรลเลอร์ของคุณได้แล้ว คุณสามารถค้นหาไดรเวอร์ล่าสุดสําหรับระบบของคุณโดยใช้Intel® Driver & Support Assistant หรือค้นหาด้วยตนเองในศูนย์ดาวน์โหลด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุเวอร์ชันIntel® Graphics Driverของคุณ
วิธีค้นหาไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Linux*
วิธีติดตั้งIntel® Graphics Driverใน Windows® 10
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์