ID บทความ: 000059904 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 01/08/2022

อะแดปเตอร์กราฟิก Intel® ไม่ปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ Intel Graphics Controller อาจไม่ปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์

คำอธิบาย

กราฟิก Intel ไม่ปรากฏอยู่ภายใต้ อะแดปเตอร์จอแสดงผล ใน ตัวจัดการอุปกรณ์

วิธีแก้ไข

หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter หรือ Standard VGA Adapter:

  • ซึ่งหมายความว่า Windows กําลังทํางานกับไดรเวอร์วิดีโอทั่วไปทั่วไปและพื้นฐานที่โหลดไว้ล่วงหน้า
  • เพื่อให้อะแดปเตอร์ปรากฏเป็นอะแดปเตอร์กราฟิก Intel ให้ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel หรือ ตรวจสอบ โดยตรงกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกําหนดตัวควบคุมกราฟิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้เพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้

หากอะแดปเตอร์กราฟิก Intel ไม่ปรากฏหลังจากติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกในตัวในระบบของคุณ:

  • ซึ่งหมายความว่ากราฟิกในตัวในระบบของคุณอาจถูกปิดใช้งาน
  • ลอง รีบูต พีซีใน BIOS และเปิดใช้งาน กราฟิกในตัว
  • เราขอแนะนําให้ติดต่อผู้ผลิต OEM หรือมาเธอร์บอร์ดของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ของคุณ

หากคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในรายการแสดงขึ้นเฉพาะกราฟิก HD Intel® โดยไม่มีตัวระบุใดๆ ที่เป็นตัวเลข:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 99 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้