มินิพีซี

Mini PC คือคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กจนสามารถใส่ในลิ้นชักได้ ประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ และที่จัดเก็บภายในขนาดใหญ่ ทำให้ Mini PC จัดการกับงานที่ซับซ้อนขณะใช้ทรัพยากรน้อยได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

มินิพีซี