ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) ใน Windows*

ดาวน์โหลด Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Linux*

ดาวน์โหลด แพ็คเกจเฟิร์มแวร์นี้Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080A และ Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080A

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Windows* Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080T และ Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080A