ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E และ Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

16008
5/17/2024

บทนำ

มอบไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID Controller แบบ Tri-mode (NVMe*+SAS+SATA)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
 • ขนาด: 24.3 MB
 • SHA256: ABB2FE0476DB30DA2043DCAE86ADBF2284FB0F593AD7CED2EB63519575661A3D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID Controller (NVMe*+SAS+SATA):

 • คุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F RSP3MD088F RSP3DD080F
 • ระดับเริ่มต้น (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

ข้อมูลแพ็คเกจ

เวอร์ชันไดรเวอร์ = 07.728.04.00

ระบบปฏิบัติการ(OS) ที่รองรับ =

 • RHEL* 8 (U7-U9), RHEL 9 (ฐาน, U1-U3)
 • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (SP3-SP5)
 • Ubuntu* 20.04/22.04

หมายเหตุ: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบที่ติดตั้ง RAID controller จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการด้วย ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่

ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID Controller เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้