ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

957714
PCN | MDDS
957715
PCN | MDDS
958857
PCN | MDDS
958858
PCN | MDDS
959531
PCN | MDDS
959992
PCN | MDDS