ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

957714
PCN
957715
PCN
958857
PCN
958858
PCN
959531
PCN
959992
PCN