ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ INF ของชิปเซ็ต

ดาวน์โหลด โปรแกรมการจัดการจาก Intel®ไดรเวอร์สําหรับ Windows ๘.๑ * และ Windows®10

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows 7 *

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller สําหรับ Intel®8/9/100 ซีรี่ส์และตระกูลชิปเซ็ต Intel® C220/Intel c610