ยูทิลิตี้ INF ของชิปเซ็ต

19347
3/28/2023

บทนำ

โดยหลักแล้ว สําหรับผลิตภัณฑ์ชิปเซ็ต Intel® ยูทิลิตี้เวอร์ชัน 10.1.19444.8378 จะติดตั้งไฟล์ Windows* INF ดูคําอธิบายโดยละเอียดเพื่อค้นหาว่าคุณต้องการไฟล์นี้หรือไม่

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Microsoft Windows*
  • ขนาด: 3 MB
  • SHA256: 3BA66C0A2D2DBA5905FEF3EF8FC5CE82B9D5B781A9F693333C5B7476428CA0FD

คำอธิบายโดยละเอียด

การเปลี่ยนชื่อ

Intel® Chipset Device Software คือชื่อใหม่สําหรับยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®นั้น ชื่อนี้จะปรากฏเมื่อเรียกใช้แพ็คเกจการติดตั้ง

เกี่ยวกับไฟล์/ดาวน์โหลดนี้

Intel Chipset Device Software จะติดตั้งไฟล์ Windows* INF INF คือไฟล์ข้อความที่มีระบบปฏิบัติการให้มาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนระบบ ในกรณีของ Intel Chipset Device Software ปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ชื่อผลิตภัณฑ์สําหรับชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เป็นหลัก ซึ่งช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถแสดงชื่อที่ถูกต้องสําหรับชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ในตัวจัดการอุปกรณ์

หมาย เหตุ: Intel Chipset Device Software ไม่ติดตั้งไดรเวอร์สําหรับ AGP หรือ USB ห้ามดาวน์โหลดยูทิลิตี้นี้ หากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณแนะนําให้ทําการแก้ไข "ไดรเวอร์ AGP" "AGP GART" หรือ "ไดรเวอร์ USB" แต่จะไม่แก้ไขปัญหาของคุณ

อ่านไฟล์ Readme และ บันทึกย่อประจํารุ่น ที่แนบก่อนการติดตั้ง

คําหลัก: 82801, ICH, MCH, ชิปเซ็ต

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดู รายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้