ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G156757
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR385

955157
PCN