ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Easy Streaming Wizard

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows* DCH

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH