ค้นหาบอร์ดเดสก์ท็อปที่เข้ากันได้

ค้นหาบอร์ดที่เข้ากันได้ด้วย โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600K Intel Desktop Compatibility Tool

ค้นหาบอร์ดที่เข้ากันได้

ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 200

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® Q250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W

ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 100

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® Q170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H110 Launched 5 GT/s 2.0 3.0/2.0 ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W