ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR337

953003
PCN | MDDS
954221
PCN | MDDS
954228
PCN | MDDS