ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ตระกูล E3900, โปรเซสเซอร์ Intel Celeron® N3350 และแพ็คเกจสนับสนุนบอร์ด Intel Pentium® Processor N4200 สําหรับโครงการ Yocto* พร้อม Intel®® System Studio

Intel Unified 3D Library สําหรับ Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel Celeron® Processor N3350 และ Intel®® Pentium® Processor N4200 for Yocto Project*

เฟิร์มแวร์เสียงและคู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel Celeron® Processor N3350 และ Intel® Pentium® Processor N4200 ใน Yocto Project*

Intel Integrated Sensor Solution เครื่องมือสาธารณูปโภคสําหรับ Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel Celeron® Processor N3350 และ Intel®® Pentium® Processor N4200 สําหรับโครงการ Yocto*