ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G147045
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

944885
PCN