ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows® 10 Wi-Fi สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

Intel® PROSet/Wireless Softwareและไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

Intel® PROSet/Wireless Softwareและไดรเวอร์ที่ใช้ Windows 7*

Intel® PROSet/Wireless Softwareและไดรเวอร์ทั้งหมดWindows 8.1*

Bluetooth ® ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows 8.1*