ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G151050
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

946657
PCN | MDDS
946658
PCN | MDDS
949399
PCN | MDDS
951075
PCN | MDDS