ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G151050
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

946657
PCN
949399
PCN
951075
PCN