ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers

ไดรเวอร์กราฟิก intel® สําหรับ Windows * [15.45]