ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้ INF ของชิปเซ็ต

อินเทล® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver for Intel 8/9/100 Series and Intel® C220/C610 Chipset Family