ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

ไดรเวอร์กราฟิก intel® สําหรับ Windows * [15.45]

Intel® Graphics Driver for Windows® 7 & 8.1* [15.40 6th Gen]