ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด กราฟิก intel® - ไดรเวอร์ Windows® DCH

ดาวน์โหลด กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows® 10 DCH

ดาวน์โหลด Intel® Graphics Driver Windows* [15.45]

ดาวน์โหลด Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows® 7 & ๘.๑ * [๑๕.๔๐เจนเนอเรชั่น 6]