ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows® 10 DCH

กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows® 10 และ Windows 11* DCH

Intel® Graphics Driver Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver Windows® 7 และ 8.1* [เจนต์ 15.40 6]