ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G147045
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

934449
PCN | MDDS
934460
PCN | MDDS
934470
PCN | MDDS
939155
PCN | MDDS
939160
PCN | MDDS
939403
PCN | MDDS
942434
PCN | MDDS
944401
PCN | MDDS
944431
PCN | MDDS