ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับ Wireless-AC 7265 (Rev. D), 3168 และ 3165

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Wi-Fi สําหรับ Wireless-AC 7265 (Rev. D), 3168 และ 3165

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 7*

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 8.1*