ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLKJ2

936396
PCN | MDDS

SLKJ3

936399
PCN | MDDS