ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

933372
PCN
933416
PCN
935253
PCN
936441
PCN
936564
PCN
936726
PCN
936727
PCN
938924
PCN