ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไฟล์ตัวติดตั้งIntel® IoT Developer Kit

Intel® Galileo - ตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์