ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143235
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1RE

932052
PCN

SR1X6

935332
PCN

SR3UT

962762
PCN