ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® EMGDสําหรับ Windows* Embedded Compact 7 (build# 3070) v36.14.4 และ Windows* Embedded Compact 2013 (build# 3070) v36.18.4: แพ็คเกจติดตั้ง

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® สําหรับ Windows* 8/8.1 (64-บิต)

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® สําหรับ Windows* 8/8.1 (32 บิต)

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows Vista* รุ่น 64 บิต