ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G143816-5
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1SA

932467
PCN | MDDS

SR3GW

957489
PCN | MDDS