ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G144430
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1CR

930443
PCN | MDDS

SR3GQ

957483
PCN | MDDS