ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ Linux* – HW เวอร์ชั่น 1.5