ชิปเซ็ต Intel® Communications

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8920 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 12 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8910 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 11 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8903 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 9.5 W
ชิปเซ็ตการสื่อสาร Intel® 8900 Discontinued Gen 1 2.0 ใช่ 8.5 W