ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

Intel® Computing Improvement Program

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows* [15.40]

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows® 10 [15.40][เจนเนอเรชั่น 4]