ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.33]

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows XP * (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows XP * 64 (exe)