ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLK3C

926893
PCN | MDDS

SLK3D

926894
PCN | MDDS